CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE
KRIZNI CENTER ZA OTROKE - HIŠA ZAVETJA PALČICA 
Brvace 41 
1290 Grosuplje 
GSM: 040 194 192 
E-mail: gpcsd.grosu@gov.si
hisa.palcica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novice in dogodki

 


 

 

 

 

 

 

  Takole smo uživali, ko nas je obiskal Božiček in nas obdaril.    
13 Dec 2017


 

 

O Kco Palčica

 


KRIZNI CENTER ZA OTROKE  - Hiša zavetja Palčica je namenjen otrokom pri katerih pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zanj in za zaščito njegovih interesov nujno, da se nemudoma umakne iz zanj ogrožujočega oz. neprimernega okolja in je nujna takojšnja a kratkotrajna namestitev. 


Namenjen je otrokom v predšolskem obdobju od 0 do 6 let, bivanje v Palčici pa je omejeno na tri tedne. Pristojni center za socialno delo v tem času najde primerno rejniško družino, lahko pa se otrok vrne tudi domov, če se razmere doma med tem časom uredijo. 


Hiša zavetja Palčica sprejema otroke iz cele Slovenije. CSD namesti otroka na pravni podlagi Zakona o socialnem varstvu, Zakona o zakonski zvezi in Zakona o upravnem postopku.

 

 

 

 

 
Domov  I  Doniraj  I  Sprejem v Kco Palčica  I  Zaposleni

 

 

 

2018 © iWeb™ I hosted on iWeb I powered by QUBE™ system