KRIZNI CENTER ZA OTROKE - HIŠA ZAVETJA PALČICA 
Brvace 41 
1290 Grosuplje 
GSM: 040 194 192 
E-mail:
hisa.palcica@gmail.com 


 

 

Sprejem v Kco Palčica

 


 

Otroci od 0 do 6 let


Center za socialno delo, ki dobi obvestilo o kakršnikoli obliki nasilja nad otrokom ali zanemarjanju otroka, lahko z namenom zaščite, opravi namestitev le tega v KCO. In sicer katerikoli dan ob katerikoli uri, saj so strokovni delavci/ke in strokovne sodelavke prisotni dan in noč.  Zakonska podlaga za namestitev otroka je lahko le odločba o odvzemu otroka. Ob sprejemu se izpolni zapisnik o sprejemu, ki vsebuje rubrike o kontaktnih osebah in stanju otroka (psihofizično stanje, morebitne težave otroka, posebne navade …). Bolnih otrok, ki potrebujejo intenzivno, stalno zdravniško ali posebej prilagojeno oskrbo ne sprejemamo. Prav tako ne sprejemamo otrok pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc.

V času bivanja se v zvezi z otrokom vodi spis z vsemi uradnimi zaznamki in opažanji. V čim krajšem možnem času, po namestitvi otroka, se skliče strokovni tim z namenom iskanja najboljših trajnejših rešitev za otroka. Poleg tega pa ves čas bivanja otroka CSD Grosuplje in KCO sproti, po elektronski pošti ali telefonično sodelujeta z matičnim CSD, ki je otroka namestil in je tako omogočen stalen pretok informacij o posebnostih bivanja otroka. 

Obiski so dovoljeni, če matični CSD presodi, da niso otroku v škodo. Obiski so vedno vnaprej dogovorjeni s pristojnim CSD. Strokovni delavci KCO  imajo pravico obiske prepovedati, če ugotovijo, da stiki s sorodniki na otroka slabo vplivajo. Vse to velja tudi za telefonične kontakte. Ob odhodu otroka iz KCO se izpolni zapisnik o odhodu, matičnemu CSD-ju pa se po odpustu v roku 8 dni oz. po dogovoru pošlje poročilo o bivanju otroka.

 

 

 

 

 
Domov  I  Doniraj  I  Sprejem v Kco Palčica  I  Zaposleni

 

 

 

 

 

2018 © Renovatio I hosted on Greenservers I powered by QUBE™ system