CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE
KRIZNI CENTER ZA OTROKE - HIŠA ZAVETJA PALČICA 
Brvace 41 
1290 Grosuplje 
GSM: 040 194 192 
E-mail: gpcsd.grosu@gov.si
hisa.palcica@gmail.com 

 


 

 

Sprejem v Kco Palčica

 


 

Otroci od 0 do 6 let


Center za socialno delo, ki dobi obvestilo o kakršnikoli obliki nasilja nad otrokom ali zanemarjanju otroka, lahko z namenom zaščite, opravi namestitev le tega v KCO. In sicer katerikoli dan ob katerikoli uri, saj so strokovni delavci/ke in strokovne sodelavke prisotni dan in noč.  Krizni center za otroke Palčica sprejema otroke od  0 do 6 let. Otroci v predšolskem obdobju so lahko nameščeni v KCO samo z odločbo krajevno pristojnega centra za socialno delo (začasna odločba o odvzemu otroka, odločba o odvzemu otroka.) V Kco so lahko sprejeti otroci, ki niso zdravstveno ogroženi do te mere, da bi potrebovali bolnišnično zdravljenje.

V času bivanja se v zvezi z otrokom vodi spis z vsemi uradnimi zaznamki in opažanji. V čim krajšem možnem času, po namestitvi otroka, se skliče strokovni tim z namenom iskanja najboljših trajnejših rešitev za otroka. Poleg tega pa ves čas bivanja otroka CSD Grosuplje in KCO sproti, po elektronski pošti ali telefonično sodelujeta z matičnim CSD, ki je otroka namestil in je tako omogočen stalen pretok informacij o posebnostih bivanja otroka. 

Obiski so dovoljeni, če matični CSD presodi, da niso otroku v škodo. Obiski so vedno vnaprej dogovorjeni s pristojnim CSD. Strokovni delavci KCO  imajo pravico obiske prepovedati, če ugotovijo, da stiki s sorodniki na otroka slabo vplivajo. Vse to velja tudi za telefonične kontakte. Ob odhodu otroka iz KCO se izpolni zapisnik o odhodu, matičnemu CSD-ju pa se po odpustu v roku 8 dni oz. po dogovoru pošlje poročilo o bivanju otroka.

 

 

 

 

 
Domov  I  Doniraj  I  Sprejem v Kco Palčica  I  Zaposleni

 

 

 

2018 © iWeb™ I hosted on iWeb I powered by QUBE™ system