Zaposleni v Kriznem centru za otroke – Hiša Zavetja Palčica

  • Špela Ulaga, strokovna delavka (vodja)
  • Katarina Markoja, strokovna delavka
  • Katja Bodanec, strokovna delavka
  • Jože Saje, strokovni delavec
  • Simona Starbek, strokovna sodelavka
  • Kristina Ahlin, strokovna sodelavka
  • Marjana Perme, strokovna sodelavka
  • Karmen Kustura, strokovna sodelavka

V našem timu redno sodelujejo tudi delavci preko javnih del, študentje preko študentskega servisa, študentje pri opravljanju prakse ter prostovoljni sodelavci.