Zaposleni v Kriznem centru za otroke – Hiša Zavetja Palčica

Jože Saje, strokovni delavec

Anita Stepančič, strokovna delavka

Špela Ulaga, strokovna delavka

Simona Starbek, strokovna sodelavka

Kristina Ahlin, strokovna sodelavka

Marjana Perme, strokovna sodelavka

Tanja Hribar, strokovna sodelavka

Lea Bevc, strokovna sodelavka

V našem timu redno sodelujejo tudi delavci preko javnih del, študentje preko študentskega servisa, študentje pri opravljanju prakse ter prostovoljni sodelavci.