KRIZNI CENTER ZA OTROKE – Hiša zavetja Palčica organizacijsko spada pod regijski Center za socialno delo Ljubljana, Skupno strokovno službo – Službo za koordinacijo in pomoč žrtvam. Krizni center za otroke je namenjen otrokom v starosti od 0 – 6 let, za katere pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zaradi zaščite njih in njihovih koristi nujno, da se jih nemudoma umakne iz ogrožajočega družinskega okolja in namesti v KCO. Namestitev je začasna in kratkotrajna, vedno v prisotnosti pristojnega CSD, ter pod pogojem, da CSD nima v tistem trenutku ustreznejših rešitev. Namestitev se izvede na podlagi določil Družinskega zakonika.

Obdobje po rojstvu in predšolsko obdobje nasploh je najranljivejše in najobčutljivejše, saj predstavlja temelj zdrave osebnosti in psihosocialnega razvoja. Za otroke je bistvenega pomena, da je namestitev v Kriznem centru čim krajša in se za njih kar se da hitro poišče trajnejša rešitev. Izjemnega pomena za razvoj otrok je varno in konstantno okolje, kjer se lahko otroci varno navežejo na predvsem eno odraslo osebo. V prvih mesecih in letih otrokovega življenja je bistvenega pomena ena oseba, na katero se lahko otrok varno naveže, se zlije z njo oz. je z njo v simbiotičnem odnosu. KCO Palčica sicer otrokom nudi varno zavetje in razumevanje njihovih potreb a jim zaradi stalnih menjav zaposlenih in delovnega okolja, žal ne more nuditi tudi ene osebe, s katero bi lahko otrok vzpostavil nujno potreben simbiotični odnos. Čustvena stiska, ki jo otroci v tej starosti doživijo v primeru izpada odrasle osebe in odvzema iz domačega okolja je neizmerna in lahko pusti resne posledice na telesnem in duševnem razvoju. V kolikor otrok ne zadovolji potrebe po eni osebi, ki bo samo njegova in bo zadovoljevala le njegove potrebe, je nemogoče, da bi otrok nadaljeval z zdravim razvojem in se naučil vzajemnosti z okolico. Posledice bodo vidne tudi v odrasli dobi. Predšolski otroci tudi ne razumejo svoje situacije in je njihova stiska lahko neutolažljiva. Ukrepati je potrebno hitro!

Pristojni center za socialno delo preko socialnovarstvenih storitev in drugih ukrepov takoj po odvzemu otroka prične urejati domače razmere. V kolikor domačih razmer ni možno urediti hitro, je potrebno nemudoma poiskati za otroka trajnejšo rešitev v obliki rejniške družine. Krizni center aktivno sodeluje s pristojnim Centrom za socialno delo in pomaga pri čim hitrejši rešitvi in izbiri primerne rejniške družine. KCO je most med možnimi rejniki in otrokom. Krizni center nudi vse informacije osebam, ki bi želele postati rejniki oziroma izvajati rejniško dejavnost.

Zaposleni v Kriznem centru skrbijo v prvi vrsti za varnost, varstvo in oskrbo nameščenih otrok, skrbijo za njihove koristi, jim nudijo čustveno oporo, razumevanje njihovih potreb in jim razvojni stopnji primerno zadovoljujejo materialne, čustvene in psihosocialne potrebe. Krizni center pomaga tudi pri vzpostavljanju bolj kvalitetnih odnosov med starši in otroki (če le obstaja možnost za to). KCO aktivno sodeluje s pristojnimi CSD-ji in sodišči ter podaja mnenja o trenutni situaciji, počutju in odzivanju otroka. KCO je del mreže socialnovarstvene pomoči in nudi potrebne informacije vsem osebam v stiski.