KRIZNI CENTER ZA OTROKE – Hiša zavetja Palčica organizacijsko spada pod regijski Center za socialno delo Ljubljana, Skupno strokovno službo – Službo za koordinacijo in pomoč žrtvam. Krizni center je namenjen namestitvi otrok pri katerih pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je za njih in za zaščito njihovih koristi nujno, da se nemudoma umaknejo iz ogrožajočega oz. neprimernega okolja in je nujna takojšnja a kratkotrajna namestitev.

Namenjen je otrokom v starosti od 0 do 6 let. To predšolsko obdobje je najranljivejše in najobčutljivejše, saj predstavlja temelj zdrave osebnosti in psihosocialnega razvoja. Za otroke je bistvenega pomena, da je namestitev v Kriznem centru čim krajša in se za njih kar se da hitro poišče trajnejša rešitev. Izjemnega pomena za razvoj otrok je varno in konstantno okolje, kjer se lahko otroci varno navežejo na predvsem eno odraslo osebo. V prvih mesecih in letih življenja je pomembno, da je otrok dejansko zlit in v simbiozi z mamo oziroma le eno odraslo osebo. Čustvena stiska, ki jo otroci v tej starosti doživijo v primeru izpada odrasle osebe in odvzema iz domačega okolja je neizmerna in lahko povzroči resne težave na telesnem in duševnem razvoju. Predšolski otroci tudi ne razumejo svoje situacije in je njihova stiska lahko neutolažljiva. Ukrepati je potrebno hitro!

Pristojni center za socialno delo preko socialnovarstvenih storitev in drugih ukrepov takoj po odvzemu otroka prične urejati domače razmere. V kolikor domačih razmer ni možno urediti hitro, je potrebno nemudoma poiskati za otroka trajnejšo rešitev v obliki rejniške družine. Krizni center aktivno sodeluje s pristojnim Centrom za socialno delo in pomaga pri čim hitrejši rešitvi in izbiri primerne rejniške družine.

Zaposleni v Kriznem centru skrbijo za koristi nameščenih otrok, jim nudijo čustveno oporo, razumevanje njihovih potreb in jim razvojni stopnji primerno zadovoljujejo materialne, čustvene in psihosocialne potrebe. Krizni center tudi aktivno pomaga pri iskanju trajnejše rešitve za otroke.
Krizni center nudi vse informacije osebam, ki bi želele postati rejniki oziroma izvajati rejniško dejavnost.

Krizni center je tudi del mreže socialnovarstvene pomoči in nudi potrebne informacije vsem osebam v stiski.