KRIZNI CENTER ZA OTROKE – Hiša zavetja Palčica organizacijsko spada pod regijski Center za socialno delo Ljubljana, Skupno strokovno službo – Službo za koordinacijo in pomoč žrtvam. Krizni center za otroke je namenjen otrokom v starosti od 0 – 6 let, za katere pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zaradi zaščite njih in njihovih koristi nujno, da se jih nemudoma umakne iz ogrožajočega družinskega okolja in namesti v KCO. Namestitev je začasna in kratkotrajna, vedno v prisotnosti pristojnega CSD, ter pod pogojem, da CSD nima v tistem trenutku ustreznejših rešitev. Namestitev se izvede na podlagi določil Družinskega zakonika.